bvba BACKX Chris
Wetteren - Belgium

INTRODUCTIE


 


Onze firma is gespecialiseerd in het ontbenen en versnijden van varkenskoppen.
Door de steeds grotere vraag van de klanten en door steeds meer nieuwe klanten werkt de firma meer en meer op export van de afgewerkte produkten.

Grotere vraag van klanten betekent ook een groei van het personeelsbestand.
Door de goede interne opleiding van het personeel werkt de firma optimaal en alle factoren van hygiëne tijdens het versnijden worden nauwlettend opgevolgd.

Door het eigen transport met geconditioneerd vervoermateriaal kan alles elke dag worden afgehaald bij de slachthuizen. Dit kan perfect in samenspraak met de leveranciers/slachthuizen.